Aanmelden nieuwsbrief

header
Startpagina » Consumenten rechten

Consumenten rechten

U, als consument, heeft een aantal rechten en garanties bij de aanschaf van een product. Dit product koopt u niet bij ons, maar eventueel wel via ons. Daarom voelen wij ons genoodzaakt u te wijzen op uw rechten met betrekking tot de aankoop en de garantie van het gekochte product.
 

 

Kopen op afstand

Als u via ons koopt, koopt u via internet en dat heet “kopen op afstand”. Wettelijk is het geregeld dat u zeven dagen bedenktijd heeft als u een product op afstand koopt. Dat betekent dat u het product thuis kunt bekijken en zich dan kunt afvragen of het product aan uw wensen voldoet. Heeft u toch spijt van uw aankoop, dan kunt u uw geld terugkrijgen als u het product tijdens de bedenktijd, ook wel zichttermijn genoemd, terugstuurt.
 

Wanneer gaat de bedenktijd in?

Uw bedenktijd gaat in als u het product thuis heeft ontvangen. Koopt u geen product maar een dienst? Dan gaat de bedenktijd in op het moment dat u de dienst bestelt.

Bij welke producten geldt geen bedenktijd?

U krijgt geen bedenktijd als u een van de volgende producten op afstand koopt:

Producten die verzegeld zijn (o.a. cd’s ) mag u alleen terugsturen als u de verzegeling niet hebt opengemaakt.

 

Moet de verkoper mij informatie geven over de bedenktijd?

Een verkoper moet u altijd informeren over de bedenktijd. Tevens moet hij u een adres of telefoonnummer van een helpdesk geven, zodat u weet wie u kan helpen als u een vraagt heeft. Doet de verkoper dit niet, dan krijgt u drie maanden extra bedenktijd. Mocht de verkoper u deze informatie pas later geven, dan heeft u vanaf dat moment weer een bedenktijd van zeven werkdagen.

 

Wat moet ik doen als ik een product wil terugsturen?

Als u het product wil retourneren, laat dit dan binnen de zeven werkdagen aan het bedrijf weten. Bewaar altijd een bewijs als u een product terugstuurt. Bijvoorbeeld een bewijs van terugzending van het postkantoor. Als u binnen de zeven dagen heeft laten weten dat u het product retourneert, dan is het bedrijf verplicht u uiterlijk binnen dertig dagen uw geld terug te betalen.
 
 
Als de verkoper of fabrikant garantie geeft op een product, dan staat hij in voor de kwaliteit van dat product gedurende een aangegeven periode. Wettelijk gezien heeft u altijd recht op een deugdelijk product, ook na afloop van de garantieperiode.

 

Fabrieks- of verkopergarantie

Garantie kan gegeven worden door zowel de fabrikant als door de verkoper. Het is aan te raden om bij problemen altijd eerst naar de verkoper te stappen; hij is immers degene met wie u de (koop)overeenkomst gesloten heeft.
Omdat u met de fabrikant geen overeenkomst bent aangegaan, kan deze aan de garantie allerlei beperkingen verbinden. Bijvoorbeeld dat het arbeidsloon bij een reparatie voor uw eigen rekening komt. Deze kosten moet u dan weer bij de verkoper proberen te verhalen.

 

Wettelijke garantie

In de wet staat dat u altijd recht heeft op een deugdelijk product. Aan deze rechten kan een extra garantie nooit afbreuk doen. Ook als u gebruik maakt van de fabrieks- of verkopergarantie, behoudt u uw rechten volgens de wet.

 

Voordeel

Een garantie heeft nog wel een voordeel (bovenop het wettelijk recht op een goed product). Bij een product zonder garantie moet u namelijk bij problemen zelf aannemelijk maken dat er al iets aan mankeerde toen u het kocht of dat u het probleem niet zelf heeft veroorzaakt.
Heeft u wel garantie en komt u er in de garantieperiode achter dat het product niet deugt, dan moet de garantieverstrekker (indien hij onder de garantie uit wil komen) kunnen aantonen dat het gebrek is ontstaan door uw toedoen. De bewijslast is dus omgekeerd. Dit is nu ook opgenomen in de wet: "Een gebrek dat zich binnen zes maanden na aankoop van een product openbaart, wordt geacht aanwezig te zijn geweest op het moment van aankoop".

 

Bijgekochte garantie

Soms kunt u bij de aankoop van een product garantie bijkopen. Zo’n extra garantie klinkt heel aantrekkelijk, maar is voor een groot deel overbodig. Want volgens de wet moet de verkoper u immers ook zonder garantie een goed product leveren. De verkoper is en blijft aansprakelijk, mocht er iets aan het product mankeren.
Toch biedt een bijgekochte garantie wel een klein voordeel. Als uw afwasmachine bijvoorbeeld na vierenhalf jaar onherstelbaar kapot gaat, heeft u met een bijgekochte garantie vaak recht op een nieuw exemplaar zonder bijbetaling!